ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

Provádíme vybavování zdravotnických zařízení zdravotnickými pomůckami a technikou a následné periodické prohlídky a údržbu dodané techniky. Dodáváme zdravotní techniku lékařům.