Výdej na poukaz.

Zdravotní pojišťovna hradí pomůcky částečně nebo zcela. Úhrada je stanovena dle aktuálně platného Úhradového katalogu VZP (platí pro všechny zdravotní pojišťovny). Zdravotní pojišťovna hradí vždy zdravotnický prostředek v základním provedení., tj. takové provedení, které po medicínské stránce pojištěnci plně funkčně vyhovuje a splňuje podmínky nejmenší ekonomické náročnosti.

Není-li pomůcka uvedena v Úhradovém katalogu VZP, hradí celou částku pacient.

>> Jestliže lékař předepíše pomůcku, na jejíž úhradě se podílí pacient, je lékař povinen na tuto skutečnost pacienta upozornit! <<

Způsob předepisování na poukaz – obecné informace:

Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku
Žádanka o schálení povolení

Platnost poukazu je 90 dnů ode dne jeho vystavení, nestanoví-li předepisující lékař jinak.

Po uplynutí užitné doby pomůcky nevzniká pojištěnci automaticky nárok na předpis nové pomůcky. Rozhodnutí o jejím předepsání vždy závisí na ošetřujícím lékaři.

Dovoz pomůcek na adresu pojištěnce standardně není hrazen zdravotní pojišťovnou. I přes to je možné po předchozí domluvě pomůcky dovézt, cena dopravy závisí na konkrétním požadavku.

Veškeré pomůcky je samozřejmě možno zakoupit (za plnou cenu bez poukazu).